Leie av standplass

Ønsker du å leie standplass på Gullgruven Senter?
Kontakt driftssjefTrond Pedersne på mail: trond.pedersen@srpbergen.no
GULLGRUVEN SENTER
LIAMYRENE 1, 5132 NYBORG